"Haddecilik" bölümü alkış toplayacak

Meslek liselerinde ‘Haddecilik’ bölümünün açılacak olması Karabük’te hem gurur sebebi hem de demir çelik sektörünün öncü şehirlerden Karabük için anlamlı bir adım olurken bu karar Karabük’te mutlulukla karşılandı.

GÜNCEL 25.04.2023 17:51:00 0

 

Meslek liselerinde ‘Haddecilik’ bölümünün açılacak olması Karabük’te hem gurur sebebi hem de demir çelik sektörünün öncü şehirlerden Karabük için anlamlı bir adım olurken bu karar Karabük’te mutlulukla karşılandı.

Karabük’te meslek liselerinde "Haddecilik" bölümünün açılması, bölümün ülkemiz ve Karabük adına önemi münasebetiyle Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz tarafından Karabük Öğretmenevinde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen basın toplantısına Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, Karabük TSO yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Konuşmasında “Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasının 85 yıl önce temellerinin atılmasıyla adı duyulan ve o dönemde 13 haneli bir mahalleyken zamanla kente dönüşen Karabük, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.” diyen Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, " Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 1937'de Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kurulmasıyla Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi'nin kaderi değişti.10 Eylül 1939'da İlk Türk Demirinin üretildiği ilimizde demir çelik sektörüne bağlı ağır sanayi faaliyetlerine olanca hızıyla devam edilmektedir. Sanayiye bağlı olarak meslek liselerimizde bulunan alan ve dallarda ara eleman ihtiyacını karşılanmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmekte ve gelişme göstermektedir.” dedi.

Karabük’te mesleki eğitimde son dönemdeki en önemli ihtiyaçlarından birisinin metalürji alanı içerisinde haddecilik dalının açılması olduğunu ifade eden Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çapraz, yapılan girişimlerle bir süreç sonunda başarı elde edildiğini belirterek süreç hakkında bilgiler verdi.

“Teorik bilginin yanında mutlaka uygulamalı bilginin de verilmesi gerekmektedir”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz yaptığı konuşmada teorik bilginin yanında mutlaka uygulamalı bilginin de verilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, “Metalürji Alanında İzabe dalı içerisinde Haddecilik dersi haftada teorik olarak 2 ders saati okutulmakta olup tam olarak Haddeciliğin gereklerini karşılamamaktaydı. Bölgemizde bulunan 40 civarında haddehane işletmelerinde yaklaşık 10 bin işci istihdam edilmektedir. Hali hazırda mevcut olan İzabe dalı mezunları bu iş yerlerinde istihdam edilememekteydi. Yine 12.  sınıfta izabe dalında okuyan öğrencilerimiz işletmelerde beceri eğitimi kapsamında haddehanelere bu yüzden gidememektedir. Bir dalda bilgi, beceri ve donanıma sahip olunabilmesi için tek başına teorik bilgi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda teorik bilginin yanında mutlaka uygulamalı bilgininde verilmesi gerekmektedir. Bu işletmelerde istihdam edilmek üzere gerekli ara elemanın yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilmesi için metalürji alanı içinde yeni bir dal olarak Haddecilik dalı açılması, bölgemizdeki istihdama göre zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde ağır sanayide önemli bir yer tutan ve bölgemiz sanayisinin yüzde 85'ine sahip olan haddehane işletmecileri, mezun olan öğrencilere istihdam garantisi vermişlerdir ve bunu il istihdam kurulunda bizzat belirtmişlerdir. Ülkemizde önemli bir istihdam alanına sahip olan bölgemiz hadde işletmecilerinin istekleri ve il milli eğitim müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda Haddecilik dalında ara elemana acil ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu dalda ara elemanın yetiştirilmesi Metalürji alanının bünyesinde haddecilik dalının yeni bir dal olarak açılması ile mümkün olacaktır. İlimizde Haddecilik alanında faaliyet gösteren firmalarımız, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz bünyesinde, Haddecilik Dalı açılması talebinde bulunmuştur. Söz konusu firmaların talepleri, daha önceki dönemlerde yapılan okul sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu toplantıları ve bunun ile birlikte 2020-Ocak ayında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarında görüşülmüş ve uygun görüş belirtilmiştir.” dedi.

Konuşmasında süreç hakkında bilgiler vermeye devam eden Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çapraz,İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 15/12/2022 tarihinde Haddecilik dalının açılması ile ilgili 65999736 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapılmış ve akabinde 04/01/2023 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman AKGÜL, Öğretim Programlarından Sorumlu Uzman Öğretmen Mehmet Bal'la beraber İlimiz ziyaret edilerek sahada ihtiyaç yerinde görülmüş Odamızda yapılan toplantıda da bu konu görüşülerek talebimiz Bakanlık yetkilerimize anlatılmıştır. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/02/2023 tarihli ve 71049010 sayılı yazısı üzerine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Metalürji Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanması talebi Talim ve Terbiye Kurulunun 24.03.2023 tarihli ve 10 sayılı kararı ile işlerlik kazanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında açık bulunan alan dala ait Çerçeve Öğretim Programı ve Haftalık Ders Çizelgeleri ilgi Kurul Kararı ile uygulamaya konulmak üzere kabul edilmiş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Metalürji Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanarak; Metalürji Teknolojisi alanı İzabe dalının, ‘İzabe ve Haddecilik’ dalı olarak dönüştürülmesi kararı onaylanmıştır.Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki Metalürji Teknolojisi alanındaki İzabe dalının, "İzabe ve Haddecilik" dalı olarak dönüştürüldüğüne ilişkin ilgi Makam Onayı 12/04/2023 tarihinde illerimize gönderilmiştir.” dedi.

“İlimiz öncü olmaya devam etmektedir ve edecektir”

Meslek liselerinde ‘İzabe ve Haddecilik’ dalının açılması ağır sanayi kenti Karabük'te büyük bir memnuniyet ile karşılandığını ifade eden Karabük TSO Başkanı Çapraz, “Bundan sonraki süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgelendirmesi yaptığımız çalışanlarımız dışında yeni personel alımlarımızı bu bölümden mezun olan öğrencilerimizden gerçekleştireceğiz. Demir Çeliğin ülkemizdeki kurucusu olan Karabük'ten yaptığımız bu çalışma ile diğer illerimizde faaliyet gösteren haddelerimizde fayda sağlayacaktır. Bu bakımdan İlimiz öncü olmaya devam etmektedir ve edecektir. Bu vesileyle meslek liselerimizde İzabe ve Haddecilik bölümünün açılması konusunu gündeme getiren, ilk ateşi yakan, önceki dönem başkanımız Mehmet Mescier'e teşekkür ediyoruz. Bizde bu konunun takipçisi olduk. Bu konunun gerçekleşmesi adına bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Mili Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Sadri Şensoy Beyefendiye, sayın valimize, sayın vekillerimize, il milli eğitim müdürümüze, Karabük üniversitemize ve mühendislik fakültemize, özel sektör demir çelik haddecileri derneğine, endüstri meslek lisesi müdürümüz ve öğretmenlerimize, meslek eğitim merkezi müdürümüz ve öğretmenlerimize, unuttuğum emeği geçen herkese teşekkür eder kararın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederiz." dedi.

Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise yaptığı konuşmada, "Demir Çelik Endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla Meslek Liselerimizde bugün dev bir adım daha atıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'mizin Türkiye Yüzyılı şiarıyla kendisiyle yarıştığı bu yılda üretim meşalesinin yandığı meslek liselerimizde aranan, kalifiyeli ve donanımlı öğrencilerimiz yetişmektedir.  Değerli Başkanımız Emeğin ve İşgücünün başkenti Karabük'ümüzde büyüyen ağır sanayisi, ekonomisi ve meslek liselerimizde ‘Haddecilik’ bölümünün Eğitim-İstihdam-Üretim İlişkisinin güçlendirilmesi hakkında sizlere kapsamlı bir açıklama yaptı. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinizin de bildiği üzere karagün dostu meslek liselerimizde ülkemizde Covid-19 Salgın döneminde maske üretiminde, dezenfektan ve yüzey temizleyici üretimine, yine Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan şehirlerimizde meydana gelen ve 11 İlimizde etkileri görülen deprem sonrası oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda soba ve tulum üretimi gerçekleştirildi. Ülkece yaşadığımız her türlü zor şartlarda meslek liselerimiz ne ihtiyaç varsa ona göre üretim gerçekleştirdiler. Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde entegre fırın kurulum çalışmaları tamamlanmış olup yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrencilerimiz tarafından üretim yapılmaya başlanmıştır. İlimizde okul öncesi ücretsiz beslenme desteği alan öğrencilerimiz, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ve pansiyonda kalan öğrencilerimizin günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. Bu anlamda meslek liselerimizin ülkemizin kalkınmasında önemi çok büyük. KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğinde son iki eğitim öğretim döneminde toplamda 60 öğrencimiz İkili Mesleki Eğitim Uygulamasından faydalanmaktadır.” dedi.


Salı 21.1 ° / 2.2 °
Çarşamba 24.5 ° / 3.1 °
Perşembe 23.1 ° / 5.1 °