Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı

Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gürbüz, Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’nın karar vericiler, uygulamacılar ve hizmet alıcılar bakımından önem arz ettiğini söyledi.

KÜLTÜR 25.04.2014 13:49:47 0
Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı

Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gürbüz, Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’’nın tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’nın faydalı olmasına yönelik olarak Safranbolu için önem arz eden grupların oluşması, bu gruplarda da en faydalı sonucun alınması için yeterli sayıda katılımcı bulunması ve bu katılımcılarında bilgi ve tecrübe ile Safranbolu turizminde önemli kişiler olması konusunda hassasiyet gösterildiğini ifade eden Gürbüz, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 22 Nisan 2014 tarihinde Safranbolu Turizm Fakültesi`nde ‘Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. Safranbolu turizminde aktif yer alan katılımcılardan oluşan grup görüşmeleri ve verdikleri değerli katkılar sonucunda oluşturulan sonuç raporlarının sunulması ile sona ermiştir. Safranbolu`da turizmin gelişimi ve büyümesinin önündeki engellerin belirlenmesi, geçmiş tecrübelerin gelecekteki etkili uygulamalara taşınması, deneyim, bilgi ve bakış açılarının paylaşılması, ulusal ve uluslararası düzeyde stratejilerin ve projelerin tasarımında ve uygulanmasında iletişim ve bilgi alışverişi ile işbirliği geliştirmesi için yapmış olduğumuz Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı karar vericiler, uygulamacılar ve hizmet alıcılar bakımından önem arz etmektedir” dedi.

5 ayrı grubun oluşturulduğunu belirten Gürbüz, şunları söyledi:

“Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’nın faydalı olmasına yönelik olarak Safranbolu için önem arz eden grupların oluşması, bu gruplarda da en faydalı sonucun alınması için yeterli sayıda katılımcı bulunması ve bu katılımcılarında bilgi ve tecrübe ile Safranbolu Turizminde önemli kişiler olması konusunda hassasiyet gösterilmiştir. Bu bağlamda tartışma grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmeleri Grubu, Hediyelik Eşya İşletmeleri Grubu, Seyahat İşletmeleri Grubu, Merkezi ve Kırsal Turizm Mekan Yönetimi Grubu, Tarihi Çevre ve Koruma Grubu. Gerçekleştirdiğimiz Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’nın Safranbolu turizmine, ekonomisine, yerel ölçekte karar verici konumundaki yerel yöneticilerimize ve yörede faaliyet gösteren turizm işletmecilerine faydalı olmasını, tartışmalar sonucunda ortaya çıkan raporların tüm paydaşlara yol göstermesini dilerim.”

Çalıştaya emek veren herkese teşekkür eden Gürbüz, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’ının düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Burhanettin Uysal başta olmak üzere katkı ve katılım saylayan; Karabük Vali Yardımcısı Erkan Çapar’a, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kadı’ya, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak’a, Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy’a, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’na, Safranbolu’da turizme yönelik faaliyet gösteren turizm işletmecilerine, konu ile ilgili katkı ve katılım sağlayan değerli akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarının değerli yönetici ve üyelerine, Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’na katkı ve katılımları ile destek veren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerli temsilcilerine, Safranbolu’daki turizm gönüllülerine, gerçekleştirilen Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı’mızın kamuoyuna duyurulmasında ve kamuoyu ile etkileşim sağlamasında büyük paye sahibi değerli basın mensuplarımıza teşekkür ederim.

Çalışma gruplarının Safranbolu turizmine yönelik yapmış oldukları tespit ve öneriler kamuoyu ile bilahare paylaşılacak olup saygılarımla arz ederim.”


Pazartesi 29.5 ° / 5.8 °
Salı 30.6 ° / 7.2 °
Çarşamba 32.3 ° / 13.5 °